Om Kooperativ

Fakta om föräldrakooperativ

Skogsgläntan är en förening som drivs av medlemmarna. Medlemmarna i föreningen är de vårdnadshavare som har sina barn på förskolan. Medlemmarnas gemensamma ansvar är att i samförstånd och med ömsesidig respekt samt i enlighet med föreningens stadgar driva föreningen Föräldrakooperativet Skogsgläntan, tillsammans delar medlemmarna ansvaret för föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den löpande verksamheten och ska tillse att gemensamma mål uppfylls. Styrelsen är huvudman för förskoleverksamheten.

Just nu står Emma Trobeck som ordförande för styrelsen.

Ansvarig för den pedagogiska verksamheten är rektor Cecilia Hedlund.

Personalgruppen är anställda av föreningen och förskolan granskas enligt kommunens riktlinjer.

Öppettiderna styrs och justeras av den nuvarande föräldragruppens behov och i dagsläget öppnar förskolan 07.00 och stänger 17.15.