Verksamheten
Föräldrakooperativet Skogsgläntan är ett föräldrakooperativ som ligger ute på Hammarö med skogen som närmsta granne. Här arbetar personal med barngruppen som består av runt 20 barn. Barnen är mellan ett och sex år och är indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling. Vi har stora ytor utomhus anpassade efter barnens behov samt närhet till skogen där vi har ett vindskydd. Verksamheten har ett naturfokus i kombination med pedagogiskt lärande där vi följer Skolverket och Hammarö Kommun. Vi anpassar verksamheten efter barnens individuella behov under pedagogisk omsorg.

Förskolan öppnar klockan 7.00 och vid ca. kl. 8.00 serveras gemensam frukost. Efter frukost går vi igenom vilken dag det är och vad vi ska hitta på under dagen. Under samlingen är barnen indelade i två grupper baserade på ålder och utveckling.

Under förmiddagen fortsätter barnen vara indelade i de två grupperna. Personalen finns till hands för att uppmuntra, leda och stötta barnen i sin lek och utveckling.

Klockan 11.30 äter personalen och barnen lunch tillsammans. Personalen lagar maten själva på förskolan. Frukten på förskolan är ekologisk. En gång i veckan försöker vi tillaga och äta lunchen ute vid vårt vindskydd. Där har vi tillgång till en eldstad där vi kan göra upp eld och tillaga maten på en Muurikka.

Klockan 12.30 är det vilostund på förskolan, de barn som inte behöver vila har lekstund tillsammans med förskolepersonalen.

Klockan 14.30 äter vi mellanmål tillsammans. Efter mellis umgås hela barngruppen tillsammans och under eftermiddagen hämtas barnen av sina vårdnadshavare efter anpassade tider.

Varje fredag skickar förskolepersonal ut ett veckobrev till alla vårdnadshavare med bilder och information om veckan som gått.